Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

 1. Maszyny, sprzęt, urządzenia techniki cmentarnej
 2. Budownictwo cmentarne i wyposażenie – projektowanie i wykonawstwo (obiekty do spopielenia zwłok, kostnice, kaplice, nisze i kolumbaria, grobowce)
 3. Akcesoria cmentarne i pogrzebowe (trumny, urny, odzież dla  żałobników i pracowników cmentarzy)
 4. Oprogramowanie dla administracji cmentarzy (prowadzenie ksiąg, map  geodezyjnych cmentarza, ewidencji pochowanych osób i przychodów finansowych, rezerwacja miejsc na cmentarzu, wyznaczanie kwater oraz mogił, bieżąca kontrola właściwego usytuowania mogił, grobów i pomników)
 5. Oprogramowanie dla firm pogrzebowych i krematoriów
 6. Transport: środki transportu (karawany, wózki, windy, kapsuły, nosze itd.) i usługi transportowe (przewozy)
 7. Zieleń (projektowanie, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów i zieleni pielęgnacja i utrzymanie grobów, kompostowanie odpadów roślinnych,)
 8. BHP (nadzór inwestorski, nadzór nad ekshumacją)
 9. Usługi
  • usługi cmentarne
  • usługi pogrzebowe (organizacja pochówku zmarłych)
  • usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, opróżnianie szamb,  utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, zimowe utrzymanie alejek i dróg, utrzymanie wodociągu i kanalizacji)
  • usługi kamieniarskie
  • usługi budowlane
  • usługi konserwatorskie
  • dozór cmentarza
  • usługi poligraficzne
 10. Inne
 11. Urządzenia, narzędzia i akcesoria chłodnicze